ประวัติความเป็นมาของบริษัท


บริษัท ชาญชวิน โลหะภัณฑ์ จำกัด เป็นบริษัทขายปลีกและขายส่งเหล็กรูปพรรณทุกชนิดก่อตั้งเมื่อปี ซึ่งเกิดจากความสนใจของและศึกษาและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณในขณะนั้นเอง นาย พลวัฒน์ วงศ์ธนานนท์ เล็งเห็นว่ามีความเป็นไปได้ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ อันได้มาซึ่งผลกำไรและความเจริญก้าวหน้าในกลุ่มธุรกิจประเภทนี้ จึงจัดตั้งแลเปิดบริษัท ชาญชวิน โลหะภัณฑ์ จำกัด ขึ้นมาเพื่อดำเนินธุรกิจการค้า จากขนาดเล็กๆก่อนและได้มีการพัฒนาและขยายกิจการจนถึงทุกวันนี้

บริษัท ชาญชวิน โลหะภัณฑ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

บริษัทจำกัด

วัตถุประสงค์

จำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

กรรมการบริษัท

นาง ปิยพัชร์ วงศ์ธนานนท์